Privacy Beleid

Dooz Drip hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen wij je duidelijk en transparant informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid geven wij jou antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van je persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen, zoals je naam, adres, leeftijd, geslacht. Ook als (een combinatie van) gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of je e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Waarvoor verwerkt Dooz Drip persoonsgegevens?
Veel van de door ons verwerkte gegevens geef je zelf aan ons door wanneer je gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt. Als je kleding via onze webshop koopt, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we je op de juiste wijze van dienst zijn. Dooz Drip verwerkt persoonsgegevens dus om de dienst uit te kunnen voeren of om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
Als je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij jouw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door analyses van die gegevens.
De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Jimdo GmbH, die onze hosting levert.

Welke persoonsgegevens verwerkt Dooz Drip?
- Voornamen, tussenvoegsels en achternaam
- Adres, postcode, woonplaats
- Geslacht
- IBAN-rekeningnummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kledingmaat

Verwerkt Dooz Drip ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons expliciet vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Wij verwerken geen gegevens die wij niet mogen ontvangen, zoals een BSN-nummer.

Hoe gaat Dooz Drip met mijn persoonsgegevens om?
Als onderneming zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dooz Drip houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Dooz Drip bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Zijn mijn gegevens bij Dooz Drip beschermd?
Ja. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Dooz Drip van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van de 
  bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?
Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou hebben ontvangen. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, bijvoorbeeld tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Een verzoek om inzage, correctie of verwijdering of beëindiging kun je richten aan Dooz Drip via [email protected].

Gebruik van de website van Dooz Drip
Wij gebruiken cookies om je meer service te geven bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in het gebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt meegestuurd en in de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Voor het plaatsen van cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig, indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de help-functie van je browser. Verder verwijzen wij jou naar het cookiebeleid en cookie-instellingen op onze website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo GmbH verricht. Lees meer over het gebruik van Google Analytics helemaal onderaan dit Privacy Beleid.

Links naar andere websites
De website van Dooz Drip kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy Beleid is alleen van toepassing op de website van Dooz Drip. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Dooz Drip raadt je aan voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van dit Privacy Beleid
Dooz Drip past haar Privacy Beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacy Beleid worden opgenomen. Dooz Drip raadt je aan de Privacy Beleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Dooz Drip er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Heb je een vraag of een klacht?
Als je na het lezen van dit Privacy Beleid vragen of klachten hebt, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt detechnische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals Dooz Drip, de exploitant van deze website, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.
Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie
"_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser
doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
In opdracht van Jimdo en Dooz Drip, de exploitant van de website, zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en Dooz Drip, de exploitant van de website, te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.
Google is gecertificeerd volgens het zogenoemde Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.
De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics. Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met Dooz Drip, de exploitant van de website.
Dooz Drip, mei 2020